Exhibition (Oct '22): Only Human | Udstilling (Okt '22): Blot et Menneske

“BLOT ET MENNESKE” | “ONLY HUMAN”

Udstilling v. samtidskunstner, Olivia Kamradt

 

Udstilles i Gallo Huset fra d. 1 - 30. Oktober.
Fernisering: 18. Oktober kl. 14:00 - 16:00.
Artist Talk: 18. Oktober kl. 15:00.

 

Om udstillingen; “Blot et menneske”

 Olivia Kamradt, er en spirende aalborgensisk, dansk-vietnamesisk kunstner med en baggrund i filosofi og kulturforståelse, samt en uddannelse som Kunstpioner i kunstformidling og kuratering ved Kunsthal Nord.

Udstillingen “Blot et menneske” er vokset ud af kunstnerens eget digt; “Blot et menneske” fra 2018. I udstillingen kan beskueren opleve originale værker, hovedsageligt malerier, som er en undersøgelse om dét at være “Blot et menneske”, samt håndtrykte linoleumsværker fra serien “Hybrid”. Både malerierne og linoleumstrykkene er inspireret af levet liv. I udstillingen “Blot et menneske” forsøger kunstneren at skabe et anerkendende, følelsesmæssigt og synligt rum for sårbare individer, hvis identitet er “blandet” af mange forskellige elementer, f.eks.; kultur, etnicitet, nationalitet, seksualitet, køn, opvækst, livsoplevelser, livshistorier og meget mere. I “blandetheden” opstår fænomenet “det hybride og sårbare menneske”, som ofte er det spirende frø og omdrejningspunkt i Kamradts kunstneriske skaben.

 

Om serien “Hybrid”

Linoleumsserien “Hybrid” forsøger at vise, den forandring og udvikling af en blandet identitet, mennesker kan opleve gennem livet. I hvert Hybrid-værk kan beskueren derfor med det skarpe øje se tre ansigter; to i profil, der tilsammen danner et helt ansigt. Ansigterne repræsenteret bl.a. forskellige perioder af et levet liv samt den “blandethed” (den hybriditet), et individ kan føle og opleve. Et individ kan f.eks. have en blandet etnicitet, - nationalitet, - seksualitet og et blandet sind, der har givet sig til kende gennem livshistorie, -oplevelser, -erfaring og (psykisk) sårbarhed. I sin kunstneriske skaben arbejder kunstneren med et anerkendende rum, hvor individet ikke behøver at vælge mellem det ene eller det andet; et rum med plads til at føle sig hel i dét at være blandet.

 

Om serien, Blot et menneske

I de “ordløse” malerier har kunstneren brugt hele sin krop til at udtrykke den sårbarhed, ikke kun sindet men også kroppen mærker. Her har kroppens bevægelser ført penslerne og skabt liv til lærredet. Gennem intuitive kropslige bevægelser, har kunstneren arbejdet med den ubevidste sårbarhed, som manifestere sig i den indirekte fortælling fra de ordløse og udtryksfulde penselstrøg. Med disse værker håber kunstneren, at kunne synliggøre og italesætte vigtigheden i ikke at negligere de ubevidste traumer og den usynlige sårbarhed, kroppen kan være et hylster til. I det “ordrige” værk har kunstneren arbejdet med sindets udtryk gennem poesi, ved at sætte ord på de tanker og følelser, der er båret af en indre dialog mellem sindet og kroppen. I dette værk har kunstneren anvendt sit digt “Blot et menneske” (2018), som et mere direkte billedsprog på en synlig og bevidst sårbarhed. I kombination til de ordløse malerier, håber kunstneren at skabe en helhedsforståelse af sårbarhed, hvor værkerne tilsammen udtrykker en vigtig dialog mellem kroppens ubevidste og sindets bevidste følelser.

I en “diskurs rig” verden, hvor mange kløfter opstår og kan afføde en manglende forståelse for det sårbare “hybride” individ, ønsker Olivia Kamradt med serien “Hybrid” at kunne bidrage til en mere rummelig forståelse af det moderne nuancerede menneske.

 

 

Kontakt via / find mere på:

Instagram: ok.makvaerk

Facebook: ok.makvaerk

Hjemmeside: www.okmakvaerk.com

 

__________________ 

 

En personlig hilsen:

Kære læser og vidne til denne udstilling, dejligt du vil kigge med, det betyder utrolig meget, skal du vide. Af hjertet tak <3

Udstillingen er en undersøgelse af sårbarhed. Den handler om at være et sårbart individ og om omsorgsfuld anerkendelse af blot at være et menneske. Billedet viser et digt, jeg skrev tilbage i 2018 med titlen; “Blot et menneske”. Det blev det spirende frø til denne undersøgelse. Og da jeg fik mulighed for at kunne udstille hos Gallo Huset (der arbejder med noget så vigtigt som psykisk sårbarhed), ønskede jeg at lave en udstilling om synliggørelsen af det sårbare individ; båret af en undersøgelse af sårbarhed - som et eksistentielt livsvilkår og fænomen - vi alle på hver sin måde kan føle gennem livets udfordringer.

Mange har gennem tiden betragtet fag, der arbejder med sårbarhed som “bløde” fag. Det gælder fag, der forholder sig til omsorg, dannelse, etik, følelser mm.

Jeg føler, det er misforstået. Disse omsorgsprofessioner arbejder (i mine øjne) med “hårde” emner. Der er en grund til, at mange fjerner sig fra følelsen af “ubehag”, sårbarhed kan frembringe, så “ubehag” bliver ved med at føles som “en fremmed”, vi ikke har tillid til eller kan regne ud. Det er benhårdt at se sårbarhed i øjnene og forstå, at sårbarhed ofte udtrykker følelser, der udspringer fra traumer eller svære livsoplevelser. Omsorg er ikke “blødt”, det er et benhårdt tålmodigt og vigtigt element i forståelsen af det følende menneske med følelser som udtryk for livssyn, kerneværdier og etik.

Vi lever i en samtid med stor fokus på bæredygtighed; økonomisk og miljømæssigt. Men hvad med forestillingen om “at leve et indre bæredygtigt liv” og ikke kun at “handle bæredygtigt”? Dvs. idéen om at anerkendelse af sårbarhed kan være med til at styrke og skabe bæredygtige livsoplevelser og -værdier, der føles sundt og helende; altså en bæredygtig livsenergi for det sårbare menneske.

Håbet med udstillingen er at synliggøre sårbarhed, vi alle kan føle og at bidrage til perspektivet om at ændre sårbarhed fra at være et tabubelagt emne, noget “blødt” (FOR sensitivt), noget vi skal håne eller gemme væk til at sårbarhed er et sundt livsvilkår; et vigtigt sprog for dét tænkende og (med)følende individ. Mon ikke det er på tide, at vores system rent politisk bør omfavne “de bløde fag” og forstå, at disse fag er livsnødvendige for at kunne støtte individer til at leve et mere “bæredygtigt indre liv?”

Et hjerteligt tak til Gallo Huset for at danne rum til denne udstilling.

Kh. Olivia

 

_____________

 

Process - artwork: “Kroppen Taler Ubevidst” | Proces - kunstværk: “The Body speaks a Secret Language”

Process of the artwork: “The Body speaks a Secret Language” | Proces billede af kunstværket: “Kroppen Taler et Ubevidst sprog”

Artworks by Olivia Valbak Kamradt

Artworks - left to right: “Vulnerable Shield” and “The Body speaks a Secret Language” | Kunstværker - venstre mod højre: “Sårbart Skjold” og “Kroppen Taler et Ubevidst sprog”

Udstilling: Blot et Menneske af Olivia Valbak Kamradt

Artworks: "The Body speaks a Secret Language” and "Only Human" | Kunstværkerne: “Kroppen Taler et Ubevidst sprog” og "Blot et Menneske"

 

Exhibition Only Human by Olivia Kamradt 2022

Lino Prints in the series Hybrid and art prints: Full Moon and River Linoleumstryk i serien Hybrid og kunsttryk: Full Moon og River.

 

 

Artwork 'Red Moon' in the series 'Red Moon' | Kunstværk 'Rød Måne' i serien 'Rød Måne' 

 

Artwork: “Pandora’s Box” | Kunstværk: “Pandoras Æske”

 

Artwork: “Absent Presence” | Kunstværk: “Fraværende Nærvær”

 

Artwork: “Fusion” | Kunstværk: “Syntese”

 

 

Olivia Valbak Kamradt

Process of the artworks: “To feel beside oneself” | Procesbilleder af - kunstværkerne: “Ved siden af sig selv”

Process of the artworks: “To feel beside oneself” | Procesbilleder af kunstværkerne: “Ved siden af sig selv”