Hybrid 8

Serie(s); Hybrid

På dansk: Denne serie er inspireret af Hybrid-begrebet inden for kulturforståelse, som betyder, at “mennesket” er et “blandet væsen”. Hybrid-begrebet forklarer, at det ikke altid give mening at skulle se på mennesket som kun et "enten eller". Man kan som menneske være skabt af forskellige og "blandede" kulturer. Oplevelsen af at være et menneske, blandet af flere elementer, kan eksempelvis komme af globalisering, diverse livsoplevelser og livshistorier, vi gennem livet tager med os i bagagen, forskellige miljøer og meget mere. Som mennesker er vi komplekse og ikke kun skabt af én ting, én historie og én kultur. Hvem vi er, er sammenvævet af en masse forskellige elementer, som vores liv er præget af. Derfor vil man med det skarpe øje kunne se tre ansigter i hvert linoleumstryk, der udtrykker forskellige sider af ét menneske; to ansigter i profil, som tilsammen skaber ét helt ansigt.